Comunități de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul câmpiilor până la cel montan și alpin

Cod Natura 2000 – 6430.
Este un habitat alcătuit din comunităţi („buruienări”) de plante ierboase foarte înalte, diverse din punct de vedere al compoziţiei speciilor.
Cele mai multe se cantonează de-a lungul pâraielor şi pădurilor galerii din lungul acestora, iar cele mai reprezentative se găsesc în etajul dealurilor înalte şi până la nivelul etajului molidului.
Solurile pe care se instalează sunt jilave, cu un exces de umiditate moderat, permanent umectate de către pâraiele din imediata apropiere.
Cele mai reprezentative comunităţi de buruienării înalte (care nu trebuie confundate cu comunităţile de buruieni ce se leagă nemijlocit de activităţile omului) sunt cele formate din omag tauric, omag galben vulpesc, iarba ciutei austriacă, pălămida lui Waldstein, brânca ursului palmată, diverse specii de captalan, telekia, creţuşcă, anghelică aromată, mărar aromat, cânepa codrului, lăptucă mov alpină, piciorul caprei, iarba zburătorului etc.
Comunităţile de la altitudini joase sunt adesea puternic degradate şi invadate de buruieni antropofile, uneori masiv chiar de specii venite de pe alte continente (floarea soarelui, nap porcesc, rudbeckia, reynoutria etc).
Aceste comunităţi sunt adăpost pentru o gamă foarte largă de nevertebrate dar sunt şi un habitat de bază şi loc de hrănire important pentru multe specii de mamifere mici şi mari, de aceea protejarea lor atentă fiind o necesitate. Ele completează adesea cu biomasa lor mare habitatul pădurilor galerii de luncă (91E0*) şi rolul acesteia de coridor ecologic. De aceea, în problemele legate de conservare trebuie vizate împreună pentru menţinerea unei funcţionări adecvate a acestor coridoare.