Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul răurilor montane

Cod Natura 2000 – 3230.
Habitatul este edificat de tufărişuri de cătină mică ce invadează gradual depozitele de prundişuri din albia majoră a râurilor de munte. Este aşadar un tip de vegetaţie arbustivă pionieră ce fixează pietrişul aluvial şi contribuie decisiv la diminuarea inundaţiilor şi la reglarea debitului de aluviuni şi a ratei eroziunii în patul albiei. Din păcate, suprafeţele ocupate de cătina mică au ajuns să fie foarte restrânse.
Alături de specia dominantă participă în aceste comunităţi pioniere şi salcia purpurie, salcia argintie, salcia dafin. Gramineele cele mai frecvente, care ajută la fixarea aluviunilor, sunt agrostisul alb (bucăţelul), firuţa de livezi, golomăţul.
Alte specii ierboase frecvent întâlnite în cadrul habitatului sunt trifoiul roşu, lisimahia, podbalul, piciorul lupului, piciorul caprei, piciorul cocoşului târâtor, hameiul, săpunariţa, trestioara de munte.