Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii)

Cod Natura 2000 – 8120.
Habitatul se dezvoltă pe grohotişurile calcaroase rezultate mai ales din sfărâmarea prin îngheţ-dezgheţ a calcarelor, conglomeratelor calcaroase, dolomitelor, gresiilor calcaroase din munţii înalţi, din etajul boreal (al molidului) până în cel alpin.
Puţinul humus negru brut care se dezvoltă pe aceste grohotişuri bogate în carbonat de calciu ajută la instalarea unei flore foarte specific.
Şi în cadrul acestui habitat au fost descrise mai multe variante. Una dintre ele este larg răspândită, cea a pajiştilor slab închegate de saxifraga galbenă, saxifraga moscată şi lâna caprei de calcar. Tot larg răspândite sunt şi pajiştile de grohotişuri calcaroase alpine până la boreale umede, edificate de măcrişul scutat alpin şi iarba ciutei.
Numai în restrânsele areale calcaroase din Munţii Bucegi, Făgăraş şi Rodnei găsim pajişti de mac galben alpin (sau coroana Sfântului Ştefan, specie endemică), verzişoară roz de munte şi iarba ciutei carpatină (toate cele trei specii edificatoare fiind deosebit de valoroase şi rare).
Numai în Carpaţii Meridionali, şi mai ales specifice masivului calcaros Piatra Craiului, sunt pajiştile de grohotiş calcaros dominate de lâna caprelor alpină (specia lui Lerchenfeld şi specia transilvană) şi macul galben alpin.