Mamifere

Specii de mamifere existente în cadrul Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest.

Rhinolophus hipposideros (Liliac mic cu potcoavă)
RHINOLOPHUS FERRUMEQUINUM (LILIAC MARE CU POTCOAVĂ)
RHINOLOPHUS EURYALE (LILIAC MEDITERANEAN CU POTCOAVĂ)
RHINOLOPHUS BLASII (LILIAC CU POTCOAVĂ A LUI BLASIUS)
MYOTIS BLYTHII (LILIAC COMUN MIC)
MINIOPTERUS SCHREIBERSII (LILIAC CU ARIPI LUNGI)
MYOTIS CAPACCINII (LILIAC CU PICIOARE LUNGI)
MYOTIS EMARGINATUS (LILIAC CĂRĂMIZIU)
MYOTIS MYOTIS (LILIAC COMUN)
CANIS LUPUS (LUP)
URSUS ARCTOS (URS BRUN)
LUTRA LUTRA (VIDRĂ, LUTRĂ)
LYNX LYNX (RÂS)