Tufărișuri alpine și boreale

Cod Natura 2000 – 4060.
Este un tip de habitat foarte complex format din tufărişuri joase şi pitice subalpine şi boreale (din etajul molidului), care cuprinde numeroase subtipuri, unele foarte frecvente în peisajul munţilor noştri înalţi, altele rare.
Solurile sunt de tipul podzolurilor în cele mai multe cazuri, cambice şi tipice, foarte subţiri şi lesne erodabile, dar de multe ori tufărişurile din acest habitat pot vegeta direct pe stânci şi grohotişuri. Cel mai răspândit subtip este cel al tufărişurilor de ienupăr pitic (sau siberian) care ocupă suprafeţe foarte mari în etajul subalpin, destul de des şi în cel boreal al Carpaţilor (ca de altfel în întreaga emisferă nordică), includerea tot la acest tip de habitat a tufărişurilor cu ienupăr târâtor (sau sabin sau cetină de negi) care cresc pe versanţii masivelor calcaroase de joasă altitudine fiind o eroare ce va trebui revizuită.
Un subtip de asemenea larg răspândit este cel al tufărişurilor pitice de afin şi merişor care invadează suprafeţe considerabile de pajişti subalpine din toţi Carpaţii, ducând la degradarea calitativă a acestora. O variantă interesantă şi destul de rară este dată de tufărişurile de afin, merişor şi rododendron mirt (sau smârdar) care ocupă suprafeţe mai reduse, deşi este întânită în multe grupe montane din Orientali şi Meridionali. Tufărişurile cu azalea pitică de munte (Loiseleuria sp.) sunt de asemenea larg răspândite în Carpaţi, cu excepţia Apusenilor. Tot aici sunt incluse şi tufărişurile pitice de arginţică (Dryas sp. ), la care specia principală se distinge în timpul verii alpine prin frumoasele flori albe cu opt petale, unice ca şi configuraţie.
În masivul calcaros Scăriţa-Belioara din Apuseni există o insulă de tufărişuri pitice subalpine cu specia relictă rară strugurii ursului (la o altitudine mai joasă decât cea obişnuită). Există o serie de specii carpato-balcanice care dau un putenic colorit regional tufărişurilor joase şi pitice alpine şi boreale din Carpaţi, în primul rând clopoţelul fierăstrău, clopoţelul de brădet, arbustul bruckenthalia, panseluţa carpatină, panseluţa dacică, drobişorul carpatin, luceafărul roz, alături de speciile comune precum părul porcului, cruciuliţa subalpină, parnassia, garofiţa glacială, clopoţelul alpin, cărbunii alpini, panseluţa alpină etc.