Pajiști calcifile alpine și subalpine

Cod Natura 2000 – 6170.
Este un habitat de pajişti din munţii înalţi, din etajele subalpin şi alpin, instalate pe substrate bogate în carbonat de calciu precum calcarele, conglomeratele calcaroase, gresiile cu ciment calcaros etc.
Sunt mai răspândite în arealele unde se găseşte la înălţimi mari un astfel de substrat geologic, ca Munţii Rodnei (insule de calcare), Piatra Craiului, Bucegi, Ceahlău, Ciucaş, Latoriţa, Retezat (sud), Cernei, Godeanu (arealul Piule-Albele), dar şi în alte grupe montane unde gresiile calcaroase predomină.
Solurile sunt de tipul rendzinelor subţiri, dar de multe ori aceste pajişti se instalează mai mult pe roca nudă. Foarte răspândite în cadrul habitatului sunt pajiştile de rogoz pitic kobresia cu linte carpatină, cele de păiuş de colţi cu coada iepurelui lui Haynald, pajiştile de păiuş de stâncă, de păiuş de ametist cu garofiţă carpatină.
În Munţii Cernei, la altitudini ceva mai joase, apar pajiştile cu păiuş galben. Aceste habitate cu caracter insular au favorizat apariţia unui număr destul de mare de specii endemice şi subendemice de un mare interes conservativ cum ar fi garofiţa Pietrei Craiului, pesma lui Kotschy, albăstriţa pinatifidă carpatină, ciulinele de Godeanu, păiuşul Bucegilor etc. Tot în aceste pajişti se află cele mai numeroase şi consistente populaţii de floare de colţ din România.