Vegetație herbacee de pe malurile rîurilor alpine

Cod Natura 2000 – 3220.
Habitatul cuprinde vegetaţia iubitoare de umiditate din lungul pâraielor din munţii înalţi (etajele alpin şi subalpin, la peste 1800 m altitudine).
Substratul este umed dar pietros, format din pietrişurile şi grohotişurile din patul albiei acestor torenţi alpini. Sezonul de vegetaţie este foarte scurt (cam două luni pe an) din cauza dezgheţului foarte târziu.
Dintre plantele caracterisitce se pot menţiona arginţica, ipcărigea târâtoare, măcrişul alpin, saxifraga galbenă, saxifraga pitică, trifoiul alpin palid, trestioara alpină, pufuliţa alpină, iarba vântului mare, vânturătoarea alpină, clopoţelul cu frunze de cohlearia etc.
Habitatul apare în toate masivele muntoase înalte din Carpaţii Meridionali şi Orientali.