Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti/myrtifolium)

Cod Natura 2000 – 4070*.
Este un habitat subalpin care în Alpi este edificat de jneapăn (sau pinul pitic) şi rododendronul ruginiu şi cel păros, ultimele două specii fiind înlocuite la noi în Carpaţi de rododendronul mirt (sau smârdar), specie carpato-balcanică.
Este larg răspândit în Carpaţii Meridionali şi Orientali dar foarte rar în Apuseni (unde lipseşte specia de rododendron iar jneapănul e întâlnit pe suprafeţe mai consistente doar în Vlădeasa şi Biharia). Adeseori jnepenişurile se cantonează pe stâncării, bolovănişuri, grohotişuri, având un rol crucial în formarea stratelor de sol subţire din etajul subalpin din arealul circurilor, custurilor, morenelor glaciare.
Specia dominantă este jneapănul, care formează tufărişuri foarte dense, cu ramuri flexibile, greu de străbătut, însoţit sau nu de rododendron mirt, ienupăr pitic, arin verde, afin, merişor, coacăz de piatră, vulturică alpină, firuţă medie, firuţă alpină, margaretă alpină, lăptucă mare alpină, deşampsia flexibilă, clopoţel de brădet, clopoţel fierăstrău, toporaş galben boreal, coada iepurelui alpină, clopoţel alpin, primulă pitică etc.