Rhinolophus ferrumequinum (Liliac mare cu potcoavă)

Cod Natura 2000-1304.
Regnul Chordata, clasa Mammalia, ordinul Chiroptera, familia Rhinolophidae.
Este cel mai mare dintre Rhinolophidae. Corpul fără coadă are lungimea de 60-70 mm, coada are 30-40mm, craniul 20-22 mm, iar antebraţul are peste 53 mm lungime; greutate este de 17-34 g. Are părul lung, moale şi strălucitor. Masculul are spatele sur-cafeniu şi abdomenul sur deschis, iar femela are spatele mai roşcat şi abdomenul sur-roşiatic; patagiul este cafeniu-cenuşiu întunecat. Pe marginea externă a urechii are 10 până la 12 pliuri transversale. Şaua, în partea centrală a laturilor, este concavă şi îngustată în partea anterioară, posterior cu vârful înalt şi conic. Coada are vârful liber, iar patagiul se prinde direct de călcâi.
Zboară mai mult noaptea, aproape de pământ şi greoi. Se hrăneşte cu fluturi de noapte, pe care-i prinde din zbor, pe lângă arbori, ziduri şi stânci. Primăvara apare mai mult sau mai puţin devreme. Hibernează în grupuri de 10-12 indivizi; în peşteri formează colonii mari de hibernare, de sute de exemplare, iar coloniile de reproducere se formează cel mai adesea în poduri. Singurul pui este născut în iunie-august.
Este răspândit în cea mai mare parte a zonelor temperate şi meridionale ale Europei. La noi este întâlnit destul de frecvent, prin peşteri şi ruine, în Oltenia, Banat şi Transilvania.