Rhinolophus blasii (Liliac cu potcoavă a lui Blasius)

Cod Natura 2000-1306.
Ordinul Chiroptera, Familia Rhinolophidae. Habitat: zona Anina.
Specie de mărime mijlocie. Culoarea blănii pe partea dorsală este cenuşie-brună, cu o nuanţă lila, iar partea ventrală este albă sau cu o nuanţă gălbuie. Urechile şi patagiul sunt de culoare cenuşie deschisă. La limita dintre regiunea frontală şi occipitală a craniului se găseşte o depresiune evidentă şi caracteristică. Lungimea este de 47-54 mm, anvergura aripilor de 280 mm, iar greutatea de 12-15 g.
Specie termofilă, foloseşte peşterile ca adăpost tot timpul anului formând colonii și folosește ca habitat de hrănire zonele calcaroase calde, deschise, cu tufărişuri sau cu copaci rari. Pentru hibernare preferă peşterile calde, cu temperaturi între 9 şi 11°C. Coloniile de reproducere ajung până la 200 femele.
Starea de conservare este defavorabilă. Habitatul de maternitate și hibernare (peșterile) este degradat prin obturarea intrărilor, poluare și turism. Habitatul de hrănire este afectat prin tăierea aliniamentelor de arbori, exploatarea forestieră, poluarea apelor.