Despre sit

Situl Natura 2000 ROSCI 0129 NORDUL GORJULUI DE VEST

Suprafață 86.958 ha

Așezare

Situl Natura 2000 – Nordul Gorjului de Vest ROSCI0129 se întinde pe o suprafață de 86.958 hectare în 9 comune din județul Gorj: Bumbești-Jiu (7%), Godinești (8%), Padeș (23%), Peștișani (69%), Runcu (86%), Schela (84%), Stănești (67%), Tismana (82%) si Turcinești (2%), precum și în 3 localități din județul Hunedoara: Lupeni (<1%), Uricani (3%) și Vulcan (<1%) și localitatea Baia de Aramă (<1%) din județul Mehedinți.
Coordonate geografice: longitudine estică 23˚4’44″, respectiv 45˚9’5″ latitudine nordică. Altitudine: maximă -1940m, medie – 835m, minimă -192m.

 

Descriere

Nordul Gorjului de Vest este constituit dintr-o fâșie subcarpatică cu două aliniamente de dealuri alternând cu depresiuni și dintr-o ramă montană a cărei morfologie este mult mai impunătoare și complexă.
Situl se întinde pe suprafață mare, cuprinzând mare parte din munții Vâlcan și o parte mică din Godeanu.
Este situat în regiunea alpină cu o mare bogăție de elemente floristice și faunistice. Datorită condițiilor fizico-geografice situl cuprinde un număr mare de ecosisteme prezente în toate zonele alpine și subalpine.
În hornurile stâncăriilor de calcar se dezvoltă plante de talie mare, printre care specii de Trollius uropaeus și Lilium martagom, pe stâncile din zona Muntelui Oslea fiind prezentă floarea de colț (Leontopodium alpinum) și >salcia pitică (Salix retusa), alături de garofița albă (Dianthus spiculifolius) și clopoțeii de munte (Edraiathus graminifolius).

               

Importanța ștințifică deosebită se datorează existenței alunului turcesc, element sudic cu caracter relict, aflat în arboretul de la Tismana la limita nordică a arealului său european. Este de remarcat prezența sa atât în asociația forestieră, cu elemente sudice în pătura erbacee, cât și în tufărișurile de liliac cu scumpie de tip carpato-balcanic. Prezența speciilor Ruscus aculeatus ți Dictamnus albus măresc valoarea științifică și peisagistică a zonei.

              

Aici își găsesc habitatul propice 3 specii din carnivorele mari protejate în întreaga Europă (urs, lup, râs), precum și alte specii de mamifere și păsări de asemenea protejate.

              

Nordul Gorjului de Vest este unul dintre puținele teritorii cu o valoare foarte înaltă a biodiversității. Astfel, cu toate că ocupă sub 0,64 % din suprafața tării, focalizează o considerabilă diversitate ecologică și biologică. Aceasta, în curs de cercetare, e reprezentată prin 6 tipuri de ecosisteme (de pădure, de pajiște, saxicol, acvatic, riparian și cavernicol).
O mare importanță în cadrul sitului o prezintă ariile naturale protejate de interes național. Acestea au un regim de protecție mai restrictiv, în interiorul lor fiind interzise aproape toate tipurile de activitîți cu excepția activităților de cercetare, turismului ecologic și unele activități tradiționale desfășurate de comunitățile locale, activități care însă, nu trebuie să afecteze starea de conservare a speciilor și habitatelor naturale protejate.